IMG_1115[1]

Emmaro Veterinär

Vi bedriver veterinär verksamhet framförallt för häst. Då vi fortfarande inte har byggt färdigt har vi ännu inga möjligheter för ingrepp som kräver narkos men allt annat kan vi hjälpa till med. Vi har från och med nu tillgång till en kraftfull laserapparat som komplement till annan behandling. Röntgen kan vi erbjuda men enbart efter beställning, tyvärr inte akut. Vi kommer snart även ha vi tillgång till thermografi och utredning med värmekamera.
Vår specialitet är rörelsestörningar och prestationsnedsättning hos tävlingshästar i alla discipliner och förutom det
kan vi hjälpa till med hält- och ryggproblematik, internmedicinska problem, sårskador, tandraspning, vaccineringar
och hovproblematik. En särskild nisch som vi arbetar mycket med är ridbarhetsutredningar där ryttaren känner att något är fel men ingen kan riktigt hitta vad. Dessa hästar tar vi oss väldigt god tid till och ger oss inte förrän vi har en tydlig förklaring till problemet. Ryggproblematik arbetar vi mycket med och har tillsammans med kirurg veteterinär Palle Brink mycket goda resultat efter operation av olika ryggåkommor. Vi har tillgång till en vår fantastiska hovslagare Sebastian Benje samt Kungsborgs Gårdssmedja som kommer på tider efter särskild överenskommelse.
 

Rörelsestörningar

Rörelsestörningar och eventuellt hältor är komplexa problem som ofta påverka mer än ett ställe av hästens kropp. För att korrekt bedöma och behandla rörelsestörningar krävs förutom analys av hästens hälsa även en noggrann analys av hästens förutsättningar i arbetet, utrustning, träningsbelastning, exteriör med mera. Först när hela bilden är klar kan rörelsestörningen behandlas korrekt och med det minimera risken för återfall.

Hälsokontroller

Efter lång erfarenhet så vet vi att hästar som kontrolleras regelbundet håller längre och presterar bättre.
Läs mer på nästa sida om våra hälsokontroller som ökar chansen för hållbara högpresterande hästar!
 

Laserbehandling

Laser har visat god effekt på läkning av sår. Man kan även ha effekt på läkning av sen- och muskelskador, svullnader och blödningar. Vi ser laserbehandling som ett komplement till andra åtgärder och behandlingar.

Thermografi

En undersökningsmetod som används mycket internationellt. Metoden ger möjlighet att bedöma fysiologiska skeende och tidigt upptäcka störningar i blodcirkulationen som tecken på olika skador, tryck, inflammationer, infektioner, blodproppar, smärta, hovbölder, muskelskador, överansträngningar med mera.


Röntgen
Helt ny digital röntgen från Medivet utan sladdar och kablar runt hästen. Röntgar även nackar och ryggar ute i fält.
 

Hovproblem

I samarbete med hovslagare har vi utvecklat ett särskilt intresse för hovvård, hovvårdens betydelse för hästens hållbarhet samt omhändertagande av svår hovproblem som hovsprickor, fång, hovbölder och hornpelare. Vi har stor erfarenhet av avancerad bandagering och sjukbeslag vid olika typer av skador och sjukdomar i hov och extrimiteter.