IMG_1115[1]

Medicinsk thermografi

Medicinsk thermografi används mycket internationellt men har ännu inte blivit någon standardmetod i Sverige. Metoden är mycket känslig och kräver en noggrann klinisk undersökning och erfarenhet för att kunna bedömas och utvärderas korrekt men då är metoden överlägsen andra undersökningsmetoider att "se" fysiologiska händelser i hästens kropp.

Den värmestrålning som djurkroppar avger kan "ses" med en värmekamera.

Med hjälp av de värmemönster som visas kan en utbildad användare se om blodflödet är normalt eller inte för ett visst djur. Både höjt eller sänkt blodflöde kan vara tecken på hälsoproblem. Förhöjd temperatur kan vara tecken på inflammation, infektion, muskelskada, tryckskada, hovböld etc medan för låg temperatur kan tyda på nervskada, blodkärlspåverkan, kronisk smärta, ärrbildning etc.


Inflammation 

Termografi kan användas för att avgöra om ett område som är ömt vid palpering är inflammerat eller för att upptäcka ett område med ökat blodflöde när det inte finns några speciella smärtor eller tecken (subklinisk inflammation). Termografi kan hjälpa till att upptäcka sekundära problemområden om hästen har försökt kompensera för en primär skada.

 

Det har visat sig att senor och leder kan uppvisa inflammatoriska förändringar och ökad värme upp till två veckor innan klinisk hälta är uppenbar varför thermografi kan användas som tidig kontroll och förebyggande hälsovård där inflammationer kan upptäckas tidigt och därmed kanske endast behöver behandlas med några dagars vila istället för läkemedel och långvarig vila.


Muskelskada 

Ett mycket värdefullt användningsområde för termografi är att upptäcka muskelskador. Termografin kan lokaliserar det inflammerade område som är associerat med en muskelbristning, kroniskt krampande muskulatur med nedsatt blodcirkulation, ärromvandlad muskelskada etc.


Nervskada 

Nervskador som orsakas av ett direkt trauma eller sekundärt i samband med en annan skada eller sjukdom kan påverka blodflödet vilket kan visualiseras med hjälp av termografi.


Blodkärl

Med thermografi kan blodcirkulationen bedömas och störningar kan bedömas, upptäckas och behandlas.

 


Thermografi framben